30 Eylül 2008 Salı

Kadastro Bilgisi Ders Notları -2

Soru: 41 ada 82 no'lu parselde yolaterk işlemi yapılacaktır. Bu işlemin sırasında ve sonucunda oluşan taşınmaz yapısının kadastroyla ilişkisini açıklayın.

Yolaterk, isteğe bağlı bir toprak düzenleme çeşididir. Kabaca siz, parselinizin planı ile imar planını çakıştırır ve parselinizden kamusal alana ayrılmış kısımları bedelsiz olarak terk edersiniz.

Bu işlem sırasında sizin kadastrodan yararlanabilmeniz için bir takım altlıklara ihtiyacınız var: İmar planı (belediyeler üretir), kadastro çapı (kadastral paftadan ölçekli olarak alınmış, üzerinde komşu parseller ve yollar belirtilmiş, parselin durumunu gösteren belgedir).

Kamusal (genel) hizmet alanları: Yol, yeşil alan, okul, cami...

Yolaterk gibi bir işlem yapacaksak önce ilgili kadastro müdürlüğüne gidip üzerinde değişiklik yapacağımız parselle ilgili bir takım veriler almamız lazım. nerede? (il-ilçe-mah.-pafta no-ada no- parsel no) olduğunu öğreniriz ve kadastro çapı'nı alırız. O yerin tapu sicil müdürlüğüne gidip bu taşınmazın kime ait? ne kadar? hangi haklarla? (hisseli mi, ipotekli yada hacizli ise işlem yapamayız). Sonrasında ilgili belediyedeki imar planı ile elimizdeki kadastro çapını çakıştırıp parseldeki yola terk edilecek kısmı görüp parselin oluşturduğumuz yeni durumunu (kadastro çapını) ilgili kadastro müdürlüğüne kontrol edilip onaylanması için götürüyoruz ve kadastral paftayı güncelliyoruz. 

Bu notlar 2007-2008 yılı Y.T.Ü. Doç. Dr.Hülya Demir'in Kadastro Bilgisi dersinde yazılmış ikinci haftanın notlarıdır.

Hiç yorum yok: